กระเช้าแสดงความห่วงใย

3,199 บาท

สตอเบอรี่(อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล envy

ฟูจิญี่ปุ่น

กีวี่

สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี

เมล่อนญี่ปุ่น

แอปเปิ้ลแดงอเมริกา

แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา **(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)