กระเช้าแสดงความยินดี – Code CG01

1,599 บาท

กระเช้า Code CG01 / Size : S  8x10x9 นิ้ว

 ราคา 1,599.-  

– อินทผาลัม 1.2 กก. 

– ตกแต่งตามแบบ+ดอกไม้สด

(สามารถปรับเปลี่ยนสีดอกไม้และสีริบบิ้นตามความต้องการ)

* ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความฤดูกาล ทางร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า