กระเช้าแทนคำขอบคุณ

2,399 บาท

เชอรี่(อเมริกา)

สตอเบอรรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล envy

ส้มไต้หวัน

สาลี่ทอง

แอปเปิ้ลแดงอเมริกา

แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)