กระเช้าแทนคำขอบคุณ

3,999 บาท

เชอรี่(อเมริกา)

สตอเบอรี่ (อเมริกา,เกาหลี,ออสเตรเรีย)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล envy

ส้มไต้หวัน

ฟูจิญี่ปุ่น

กีวี่

สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี

เมล่อนญี่ปุ่น

แอปเปิ้ลแดงอเมริกา

แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)