กระเช้าแทนคำขอบคุณ

5,000 บาท

ขนาดถาด 12*15 นิ้ว

สตอเบอรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

เชอรี่(อเมริกา)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล envy

ส้มไต้หวันฟู , จิญี่ปุ่น

กีวี่,สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี

เมล่อนญี่ปุ่น

แอปเปิ้ลแดงอเมริกา

แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)