กระเช้าแทนคำขอบคุณ

4,599 บาท

ขนาดถาด 12*15นิ้ว

เชอรี่(อเมริกา)
สตอเบอรี่ (อเมริกา,เกาหลี,ออสเตรเรีย)
องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)
แอปเปิ้ล envy
ส้มไต้หวัน
ฟูจิญี่ปุ่น
กีวี่
สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี
เมล่อนญี่ปุ่น
แอปเปิ้ลแดงอเมริกา
แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา
**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)