กระเช้าแทนคำขอบคุณ

2,199 บาท

สตอเบอรี่ (เกาหลี,อเมริกา,ออสเตรเรีย)

เชอรี่ (อเมริกา)

บลูเบอร์รี่

**(สายพันธ์ุผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)