กระเช้าเยี่ยมไข้

3,599 บาท

ขนาดถาด 8*10 นิ้ว

องุ่นเขียวไร้เมล็ดไซมัส (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

เชอรี่ (อเมริกา)

สตอเบอรรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

ส้มแมนดาริน

**(ผลไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)