กระเช้าเยี่ยมไข้

2,599 บาท

สตอเบอรี่(อเมริกา,เกาหลี,ออสเตรเรีย)
องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)
แอปเปิ้ล envy
ส้มไต้หวัน
กีวี่
สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี
แอปเปิ้ลแดงอเมริกา
แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา
**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)