กระเช้าวันแม่

1,999 บาท

ขนาดกล่อง 9*11 นิ้ว

เชอรี่ (อเมริกา)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (ออสเตรเรีย,อเมริกา)

สตอเบอรี่ (เกาหลี,ออสเตรเรีย,อเมริกา)

**(สายพันธุ์ผลไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)