กระเช้าวันแม่

3,299 บาท

ทุเรียน 1 kg (หมอนทองคัดเนื้อ)

สตอเบอรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (ออสเตรเรีย,อเมริกา)

**(สายพันธุ์ผลไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)