กระเช้าวันแม่

2,799 บาท

สตอเบอรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล envy

ส้มไต้หวันฟู ,จิญี่ปุ่น

กีวี่ ,ลูกแพร

สาลี่ทอง,สาลี่หิมะเกาหลี

แอปเปิ้ลแดงอเมริกา

แอปเปิ้ลเขียวอเมริกา

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)