กระเช้าวันแม่

2,399 บาท

ขนาดกล่อง 23*32*11 cm

สตอเบอรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (ออสเตรเรีย,อเมริกา)

** (สายพันธ์ุผลไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)