กระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ

1,499 บาท

สตอเบอรี่ (เกาหลี,อเมริกา,ออสเตรเรีย)

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

แอปเปิ้ล เขียว/แดง (อเมริกา)

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)