กระเช้าผลไม้วันเกิด

3,599 บาท

ขนาดกล่อง 28*38*14 CM

แอปเปิ้ล

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

สตอเบอรี่ (อเมริกา,ออสเตรเรีย,เกาหลี)

กีวี่

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)