กระเช้าผลไม้วันเกิด

1,999 บาท

องุ่นเขียวไร้เมล็ด (อเมริกา,ออสเตรเรีย)

เชอรี่ (อเมริกา)

สาลี่หิมะ

ลูกแพร

**(สายพันธุ์ผลไม้แล้วแต่ฤดูกาล)