DELIVERY SERVICE

“ทีมงาน Favorite Fruits ทุกคน มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะ ส่งกระเช้าของขวัญและของขวัญทุกชิ้น ให้ถึงมือผู้รับด้วยความประทับใจ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการ์ที่ดีที่สุด เมื่อท่านสั่งซื้อของขวัญกับเรา”

จัดส่งในกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาในการจัดส่ง

สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร Favorite Fruits สามารถจัดส่กรเช้าและของขวัญภายใน 1 วัน และสามารถจัดส่งกระเช้าด่วนให้ลูกค้า ภายใน 3 ชม.

อัตราค่าบริการจัดส่ง

0 – 5 กม. ค่าบริการ 90 บาท
5 – 10 กม. ค่าบริการ 120 บาท
10 – 15 กม. ค่าบริการ 160 บาท
15 – 20 กม. ค่าบริการ 200 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวทาง Favorite Fruits ได้คิดค่าบริการสำหรับเดินขึ้นไปส่งบนตึก อาคาร และไปส่งกระเช้าให้กับผู้ป่วยถึงห้องพักแล้วค่ะ

วิธีการจัดส่งสำหรับกรุงเทพมหานคร
จัดส่งด่วนภายใน 3 ชม.

จัดส่งต่างจังหวัด
หรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกล กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อตรวจสอบค่าส่ง และระยะเวลาที่แน่นอนอีกครั้งนะคะ